Lapis Lazuli

Lapis Lazuli

The Egyptians Lapis Lazuli to create the eyebrows for the funeral mask of their boy king, King Tutankhamun.